Op de Driezwing leren we, samen en van elkaar.

Klein maar fijn!
Wij benutten de kansen van onze kleinschalige school: onze leerlingen ontwikkelen zich in een veilige leeromgeving. Alle leerlingen krijgen duidelijke en uitdagende lessen. Lezen krijgt op onze school extra veel aandacht. Wij helpen kinderen om zich thuis te voelen in de wereld, met alle vaardigheden die daarbij horen.

Onze kernwaarden ‘verbinding, authentiek en verantwoordelijk’ helpen ons om de leerlingen goed onderwijs te geven.

Uitdagende lessen: IPC

Voor sommige vakken werken wij in thema’s, dat vinden de kinderen leuk. Zij werken dan in een project aan verschillende vakken. De focus ligt op wereldburgerschap met aandacht voor andere culturen. IPC stimuleert leerlingen tot leren.

Lees verder
Jij bent een Kanjer

Wij leren kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De Kanjertraining helpt ons hierbij. We leren dat wat je meemaakt interessant of vervelend kan zijn, maar dat de manier waarop je er mee omgaat belangrijk is.

Lees verder
Lezen IS Top: LIST

Wij geloven dat leerlingen die met plezier lezen betere lezers worden. Daarom leren onze kinderen lezen met LIST methode. Deze methode verbindt leestechniek met leesbegrip en beleving. We zijn trots op onze lezers.

Lees verder

Jij bent welkom op De Driezwing

Is uw kind 3 jaar en wilt u meer informatie over onze fijne school?
Wij nodigen u uit voor een kennismaking en rondleiding om onze school te leren kennen. Bel ons gerust voor het maken van een afspraak. Wij maken graag tijd voor u.

Scholen op de kaart is de website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.