IPC

De Driezwing is een IPC-school. IPC staat voor International Primary Curriculum. Het IPC is gebaseerd op de laatste inzichten met betrekking tot het leren van kinderen. IPC onderwijs is projectmatig onderwijs waarin naast de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur / techniek ook de creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid en muziek een plaats krijgen in ons dagelijkse programma. Door projectmatig te werken wordt een onderwerp van verschillende kanten belicht.

De vaste structuur van het IPC houdt rekening met hoe kinderen leren, maar het maakt kinderen ook bewust van de manieren van leren. Binnen het IPC onderwijs wordt veel gewerkt met zogenoemde mind-maps. Dat zijn tekeningen (visuele schema’s) waarin leerlingen weergeven wat ze moeten leren of maken. Bijvoorbeeld voor een proefwerk of een spreekbeurt. Het helpt leerlingen vooraf goed na te denken over wat ze moeten doen of vertellen. De mind-maps zorgen er bovendien voor dat ze de lesstof beter onthouden.

IPC legt de focus op wereldburgerschap en schenkt volop aandacht aan internationale ontwikkelingen en andere culturen. Wij zien dat als kans, omdat we daarmee beter kunnen inspelen op de behoeften van de kinderen en hun uiteenlopende achtergronden. IPC biedt kinderen een oriëntatie op de samenleving en de wereld om hen heen. Het bereidt hen voor op integratie en actief deelnemen aan de maatschappij. Bovendien leren kinderen omgaan met de onderling verschillende culturen, gebruiken en omgangsvormen. Wij vinden dat een verrijking.

IPC stimuleert kinderen om te leren, zowel de kinderen die extra uitdaging nodig hebben als de kinderen die extra ondersteuning en motivatie nodig hebben. Kinderen leren over hun eigen voorkeuren, hun geheugen en over leerstrategieën die zij kunnen inzetten om beter te kunnen leren.