IPC

De Driezwing is een IPC-school. Het IPC is een lesaanpak voor het onderwijs. We gebruiken dit voor zaakvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en creatieve vakken zoals tekenen en handvaardigheid.

Werken met IPC betekent dat we aandacht hebben voor wat de kinderen gaan leren. Omdat we voor deze vakken thematisch werken, kiezen de kinderen zelf wat zij over het thema willen leren. Wij vinden dit een goede manier van leren. Leerlingen zijn zich meer bewust van het doel van het leren en ook hoe ver ze op weg zijn.

Wereldburgerschap is een belangrijk onderdeel van IPC. Samen leren we over de samenleving en de wereld om ons heen. De kinderen leren hoe wij omgaan met verschillende culturen, gebruiken en omgangsvormen. Dit is een mooie kans voor onze school. Later hebben zij dit ook nodig in de maatschappij.