Kanjer

Bij onze sociaal-emotionele opvoeding gaan we uit van de Kanjermethode. Het belangrijkste doel vanuit de Kanjermethode is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.
De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en de leerkrachten.

Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hierbij wordt in de onderbouw gewerkt met een viertal dierfiguren met gekleurde petten op, die staan voor diverse gedragingen. De tijger vertoont ‘kanjergedrag’; de pestvogel speelt de baas; de aap lacht steeds iedereen uit; het konijntje is angstig en vertoont heel onzeker gedrag. De gekleurde petten worden ook in de bovenbouw gebruikt.

Doel is de kinderen inzicht te verschaffen in soorten gedrag en het ook een naam te kunnen geven. Uiteindelijk willen we bij onze kinderen zoveel mogelijk kanjergedrag zien. Daartoe worden er in de lessen ook veel rollenspellen gespeeld. Belangrijk is ook het vertrouwen in mensen in het algemeen en in je klasgenoten in het bijzonder.