Kanjer

Wij besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De Kanjertraining helpt ons hierbij. De kinderen leren om hun sociale vaardigheden te versterken. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken.

Tijdens de lessen leren kinderen om te gaan met conflicten, pesten en buitensluiten. Ook complimentjes ontvangen en interesse tonen horen erbij. Zij leren dat er altijd verschillende gedragsvormen zijn en dat ze hieruit mogen kiezen. Onze leerkrachten zijn opgeleid om hiervoor allerlei spelvormen toe te passen. Zo kun je denken aan drama, muziek, beeldende spelletjes en gesprekken.

Kinderen reageren hier positief op. Veel kinderen kunnen zich beter concentreren op school. Zij behalen betere resultaten. De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt er tijd en energie vrij die we aan andere dingen kunnen besteden.