LIST: Lezen IS Top

Kinderen die onze school verlaten kunnen een tekst vloeiend en met begrip lezen. Zij lezen voor hun plezier en om er iets van te leren. Om dat voor elkaar te krijgen, werken wij met de LIST aanpak. Het uitgangspunt van LIST is dat alle kinderen kunnen leren lezen, als ze maar plezier in lezen krijgen. Voldoende tijd en een goede instructie horen daarbij.

Hoe zie je dit terug in de klas?

Bij het leren lezen in groep 3 zorgen wij voor dagelijkse instructiemomenten. Dan besteden onze leerkrachten bewust aandacht aan allerlei lees- én schrijfactiviteiten. Vloeiend lezen bereiken we door veel te lezen.

Iedere schooldag starten alle groepen met een half uur lezen. De leerlingen lezen veel boeken die zij zelf mogen uitkiezen in onze bibliotheek. Over die boeken hebben de leerlingen gesprekjes met de leerkracht of met elkaar.

Bibliotheek

Het is heel belangrijk dat de leerlingen kunnen kiezen uit voldoende boeken. Wij zijn trots op onze mooie schoolbibliotheek. Elk jaar investeren wij in nieuwe boeken. Ook hiermee bevorderen wij het leesplezier van onze leerlingen.

Wij laten graag zien hoe leuk lezen is, daarom doen wij ieder jaar mee met de Kinderboekenweek en de nationale voorleesdagen.

Voor thuis

Wij hopen dat u thuis ook aandacht aan lezen besteedt. Dat kan door bijvoorbeeld ’s avonds voor het slapen gaan voor te lezen en samen naar de bibliotheek gaan. U kunt ook een abonnement op een jeugdtijdschrift nemen. Belangrijk is dat uw kind zelf kiest wat het leest, want dan leest het met plezier.