LIST

Op onze school werken we al een aantal jaren met LIST. Dit is terug te zien in de manier waarop kinderen op Kbs De Driezwing leren lezen.
Het doel van het leesonderwijs op onze school is namelijk niet alleen het aanleren van een techniek. Het doel van instructie bij lezen is ook het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers. Lezers die hun geletterdheid gebruiken om te leren én gebruiken om te lezen voor hun plezier.
Tijdens de leeslessen wordt daarom de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving. Plezier in lezen is erg belangrijk bij LIST. Onderzoek naar LIST heeft aangetoond dat door op deze manier te lezen, niet alleen het plezier in lezen wordt bevorderd, maar dat ook de niveaus omhoog gaan.

Bij het aanvankelijk lezen, wat met name in groep 3 gebeurt, wordt gezorgd voor dagelijks terugkerende instructieblokken. Hier is van begin af aan aandacht voor allerlei activiteiten die betrekking hebben op lezen én schrijven. Vloeiend lezen wordt vooral bereikt door veel te lezen.

Hoe zie je dit terug in de klas?

In ons rooster, want in alle groepen wordt tegelijk met LIST gewerkt. Van 8.30 tot 9.05 u is de hele school aan het ‘LIST-en’ en is het stil in school.

De leerlingen lezen gemiddeld veel meer boeken: 25 (of meer) boeken per jaar. Over die boeken hebben de leerlingen gesprekjes met de leerkracht of met elkaar.

Voor kinderen die nog niet zelfstandig kunnen stillezen is er het zogenaamde Hommel lezen. Dit staat voor hardop ondersteund makkelijk lezen en is bedoeld voor kinderen die nog niet op AVI niveau E4 lezen. Hommellezen bestaat uit de volgende werkvormen:

Duo-lezen: kinderen kiezen hun eigen partner en lezen samen in hetzelfde boek. Zo kunnen zij samen de problemen die ze tegenkomen oplossen.

Tutor-lezen: een tutor is een leerling die minstens twee leesniveaus hoger leest en bij voorkeur ook een oudere leerling is, die (vrijwillig) de jongere leerling helpt bij het leesproces. Hij/zij kan bijvoorbeeld een stukje tekst voorlezen, waarna ze samen de tekst opnieuw lezen.

Bibliotheek

Wat heel belangrijk is bij LIST is dat er voldoende boeken zijn op school. In de gang op de eerste verdieping zijn boekenkasten ingericht als centrale bibliotheek. Elk jaar wordt er flink geïnvesteerd in nieuwe boeken. Er is een werkgroep van leerkrachten die er voor zorgen dat de bibliotheek ‘up to date’ blijft. Als u thuis boeken heeft die niet meer gelezen worden en u wilt ze kwijt: op school kunnen we ze goed gebruiken!

Voor thuis

Lezen is van essentieel belang om je verder te kunnen ontwikkelen. Wij hopen dat u daar thuis ook aandacht aan blijft besteden. Dat kan door bijvoorbeeld ’s avonds voor het slapen gaan voor te lezen, samen naar de bibliotheek gaan, maar ook abonnementen op jeugdtijdschriften te nemen. Wat voor soort boeken uw kind leest maakt niet uit: informatieboeken, literaire jeugdboeken, stripboeken, zolang het kind leest, ontwikkelt het zijn leestechniek. Door kinderen zelf te laten kiezen wat ze willen lezen, ontwikkelen ze ook hun leesplezier!