Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt:

Maandag tot en met vrijdag: 08:30 – 12:00 uur en 13:15 – 15:15 uur
Woensdag: 08:30 – 12:15 uur

Tien minuten voordat de schooldag begint gaat de poort naar de speelplaats open. Tussen de middag en onder schooltijd gaat de poort op slot. De 1e zoemer gaat 10 minuten voor het begin van de lessen. De 2e zoemer gaat om 8.30 en 13.15 uur. De kinderen moeten dan in de klas zijn. Wij verwachten iedereen op tijd op school.

We vragen u zo veel mogelijk om buiten, op het schoolplein, afscheid te nemen. Dit in verband met de rust in de groep. Voor de kleuters en groep 3 maken we een uitzondering. Bij de kleuters mogen de ouders nog meelopen tot aan de deur van het lokaal. In groep 3 mogen de ouders de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar meelopen tot de deur van het lokaal.

Kinderen die op de fiets naar school komen, zetten de fietsen in de fietsrekken (niet voor de rekken). De kinderen zorgen er zelf voor dat de fiets op slot staat. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade. Kinderen die dichtbij de school wonen, vragen we om zoveel mogelijk te voet naar school te komen.

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit via de schoolapp of telefonisch doorgeven. Vanaf 08:00 uur kunt u de school bereiken. Vergeet u dit alstublieft niet. Het is voor u en de leerkracht niet prettig wanneer niet duidelijk is waar uw kind is.