Schooltijden

De schooltijden op onze school zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 – 12:00 uur en 13:15 – 15:15 uur, en op woensdag  van 08:30 – 12:15 uur.

Vanaf tien minuten voor de aanvang van de lessen gaat de poort naar de speelplaats open. Tussen de middag, en onder schooltijd, gaat de poort op slot. De 1e zoemer gaat tien minuten voor aanvang van de lessen. Om 8.30 en 13.15 uur gaat de 2e zoemer. De kinderen moeten dan in de klas zijn, zodat de lessen kunnen beginnen.

We verzoeken de ouders van de kinderen vriendelijk zo veel mogelijk buiten, op het schoolplein, afscheid te nemen van hun zoon of dochter. Dit in verband met de rust in de groep. Voor de kleuters en groep 3, maken we natuurlijk een uitzondering. Bij de kleuters mogen de ouders nog meelopen tot aan de deur van het lokaal. In groep 3 mogen de ouders de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar meelopen tot de deur van het lokaal.

Wij verwachten iedereen tijdig op school. Bij het te laat komen van een kind hebben andere kinderen er last van, zij worden in hun werk gestoord.
Kinderen die op de fiets naar school komen, zetten de fietsen in de fietsrekken (niet voor de rekken). De kinderen zorgen er zelf voor dat de fiets op slot staat. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade. Na het begin van de lessen wordt het buitenhek gesloten. Kinderen die dicht bij de school wonen, willen wij vragen zo veel mogelijk te voet naar school te komen.

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit via de schoolapp of telefonisch doorgeven. Vanaf 08:00 uur kunt u de school bereiken. Vergeet u dit alstublieft niet. Het is voor u en de leerkracht niet prettig wanneer niet duidelijk is waar uw kind is.