Visie

Kbs De Driezwing is een school, waar leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving en waar elk kind zich gezien en geaccepteerd weet. Een school die leerlingen een uitdagend leeraanbod biedt met een focus op basisvaardigheden. Kbs De Driezwing wil geïntegreerd passend onderwijs in brede zin bieden voor alle leerlingen.

Op Kbs De Driezwing bieden we de leerlingen een modern programma van leerstof aan. Een school waar de basisvaardigheden goed geleerd kunnen worden. Een school waar de gemeenschap van ouders en leerlingen zicht hebben op de internationaliserende wereld door middel van het IPC-onderwijs. Een school in de 21ste eeuw en daarmee een voorbeeldschool voor projectonderwijs en mediawijsheid.

Onze school is een gecertificeerde LIST-school. LIST staat voor LeesInterventies Scholen met een Totaalaanpak. Deze Totaalaanpak heeft tot doel het technisch lezen op hoog niveau te brengen en te houden. Er is veel aandacht voor het leesplezier.