Ouders

Een goede communicatie tussen ouders en school vinden wij uitermate belangrijk voor goed onderwijs en de ontwikkeling van alle kinderen. Vandaar dat wij dit op onze school op verschillende manieren realiseren:

  1. We stellen ouders in staat zich uitgebreid te laten informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren).
  2. We organiseren informatieavonden.
  3. We verspreiden een maandelijkse nieuwsbrief met informatie vanuit de verschillende geledingen.
  4. We organiseren verschillende buitenschoolse activiteiten, waarbij ouders op informele wijze in contact met de leerkrachten kunnen komen.
  5. We laten ouders deelnemen aan, of zij begeleiden bij verschillende activiteiten van de school.
  6. We hebben een medezeggenschapsraad (MR) om beleidsmatige, organisatorische en overige schoolse zaken met ouders te bespreken.
  7. We hebben een oudervereniging dat het team ondersteunt bij allerlei festiviteiten en activiteiten.

Wij hopen in de toekomst op nog meer initiatieven met betrekking tot ouderbetrokkenheid, want samen staan we voor de opvoeding van en het onderwijs aan uw kind(eren).