Ouders

Wij geloven dat wij als school samen met u als ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. Daarom vinden wij het belangrijk om zorgvuldig en goed met u te communiceren.
Wij doen dit op verschillende manieren:

  1. We stellen ouders in staat zich uitgebreid te laten informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren).
  2. We organiseren informatieavonden.
  3. We verspreiden een maandelijkse nieuwsbrief met informatie vanuit de verschillende geledingen.
  4. We organiseren verschillende buitenschoolse activiteiten, waarbij ouders op informele wijze in contact met de leerkrachten kunnen komen.
  5. We laten ouders deelnemen aan, of zij begeleiden bij verschillende activiteiten van de school.
  6. We hebben een medezeggenschapsraad (MR) om beleidsmatige, organisatorische en overige schoolse zaken met ouders te bespreken.
  7. We hebben een oudervereniging die het team ondersteunt bij allerlei festiviteiten en activiteiten.

Wij hopen in de toekomst op nog meer initiatieven met betrekking tot ouderbetrokkenheid, want samen staan we voor de opvoeding van en het onderwijs aan uw kind(eren).