Kober- BSO, TSO & Peuterspeelzaal

Overblijf

Kober kinderopvang verzorgt op deze school het overblijven. Je kind neemt z’n eigen eten en drinken mee en we eten samen aan tafel. Daarna kunnen de kinderen lekker naar buiten, eerst groep 5 t/m 8 en daarna groep 1 t/m 4. Het overblijfteam met vrijwilligers en pedagogisch medewerkers eet met de kinderen en begeleidt ze bij het spelen. De overblijf kost € 2,75 per keer. Je kunt je kind online aanmelden voor het overblijven via www.kober.nl/overblijven

Overblijfcoördinator: Sylvana van Haaren

E-mail adres: overblijvendriezwing@kober.nl

Buitenschoolse opvang

Bso Sterrentuin, gevestigd in kbs De Driezwing, bestaat uit een groep kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar. Deze groep wordt begeleid door vaste pedagogisch medewerkers, waardoor kinderen en ouders steeds dezelfde, vertrouwde gezichten zien. We proberen een sfeer te creëren waarin de kinderen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ons motto is dat het voor zowel de kinderen, de ouders, als de pedagogisch medewerkers fijn is om op Sterrentuin te zijn.

Meer informatie over Bso Sterrentuin kunt u vinden op: https://www.kober.nl/locaties/sterrentuin

 

kober