Ouderportaal Parnassys

Ouders van Kbs De Driezwing kunnen de resultaten van hun kind(-eren) volgen via het ouderportaal van ons leerlingadministratiesysteem Parnassys. Om op het ouderportaal te komen, kunt u de volgende link gebruiken: Ouderportaal Parnassys.

Om in te kunnen loggen, heeft u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Die is naar alle ouders per e-mail verstuurd. Indien u geen e-mail heeft gehad of de gegevens kwijt bent geraakt, kunt u contact met de school opnemen. Er wordt u dan een nieuwe e-mail gestuurd.

Op het ouderportaal vindt u de volgende gegevens:

Tabblad:

Start

Dit is de openingspagina, rechts ziet u foto’s van uw kind(-eren) indien we deze hebben.

Naam van uw kind

Zo gauw u op de naam van uw kind heeft geklikt, opent een venster met 6 tabbladen:

  • Leerlingkaart en Personalia, geven algemene informatie over uw kind.
  • Medisch, indien bekend staan deze gegevens hier vermeld. Als er medische zaken zijn die niet staan opgenomen op dit tabblad verzoeken wij u die door te geven in een persoonlijk gesprek. Als er wijzigingen zijn in de medische situatie van uw kind kan dat via de portal gewijzigd worden (het is een optie) maar ook dan vragen wij u toch om dit persoonlijk te vertellen.
  • Groep, Naam Adres Woonplaats-gegevens van alle leerlingen in de groep van uw kind.
  • Absentie, een overzicht met alle dagen dat uw kind niet aanwezig is geweest.
  • Toetsen, overzicht van alle cito-toetsen die in onze leerlingadministratie zijn opgenomen. Met dit systeem kunt u ook wat verder terugkijken. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over deze pagina.
School

Zo gauw u op de knop school heeft geklikt, opent een venster met 3 tabbladen:

  • Locatie: contactgegevens van de school
  • Medewerkers: de e-mailadressen van de leerkrachten van De Driezwing
  • Link, naar de website van Kbs De Driezwing
Account

Op dit blad staan uw contactgegevens. Hier kunt u indien gewenst uw wachtwoord aanpassen.

Op het ouderportaal kunt u onder het tabblad Toetsen de citoscores van uw kind terugvinden. De gegevens staan in vier kolommen: datum, naam van de toets, het onderdeel wat gemaakt is en het resultaat. Onderaan staat een legenda wat de letters onder ‘resultaat’ betekenen. Hieronder vindt u de uitleg die CITO zelf geeft om de resultaten te duiden.

Leerlingen worden door cito vergeleken met die van een grote groep leerlingen. De toetsen zijn afgenomen bij een landelijke steekproef van leerlingen, halverwege en aan het eind van het schooljaar. Deze vergelijkingsgroep is in 5 niveaugroepen ingedeeld:

I

goed tot zeer goed: de 20% hoogst scorende kinderen.

ll

voldoende tot goed: de 20% boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen.

III

voldoende tot goed: de 20%  landelijk gemiddelde scorende leerlingen.

IV

zwak: de 20% onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen.

V

zeer zwak: de 20% laagst scorende leerlingen.

Een IV of V-score is reden tot extra zorg voor uw kind. Wij geven deze leerlingen extra aandacht in de groep tijdens instructies. Leerlingen die een III-score behalen krijgen ook extra aandacht van de leerkracht. Het is natuurlijk mooi als een leerling hoger gaat scoren. Wat wij belangrijk vinden is dat door de jaren heen de leerling wel een ontwikkeling laat zien. Een leerling die bijvoorbeeld de hele schoolperiode een III scoort, heeft zich wel ontwikkeld en leert dus op dat niveau.
Echt zorgen maken we ons als de score lager wordt. Dit betekent dat er een ontwikkelingsachterstand kan of is ontstaan.
Voor leerlingen met een hoge score (I of II) is op een andere manier aandacht: voor hen is er extra werk of werk op een ander of eigen niveau.